Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

1- Canlı Maç izle, kullanıcıların www.CanlıMaçizle.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

2- Canlı Maç izle, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Canlı Maç izle, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

3- Canlı Maç izle, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Canlı Maç izle’ün gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın,www.Canlı Maç izle.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Canlı Maç izle’ün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4- Canlı Maç izle, kullanıcılara ve kullanıcıların www.Canlı Maç izle.com.tr sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası önderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Canlı Maç izle, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.Canlı Maç izle.com.tr sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir.
Canlı Maç izle’ün değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.Canlı Maç izle.com.tr sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Scroll to Top
Scroll to Top